TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Požega
HDZ-ovi kandidati za izbore u Lipiku i Pakracu
HDZ je prema ranijem dogovoru o zajednikom istupu, istog dana - 18. oujka predstavio svoje kandidate na predstojeim lokalnim izborima

LIPIK,  18. oujka - Antun Haramija,  sadašnji gradonaelnik biti e ponovo  HDZ-ov kandidat za gradonaelnika Lipika koji  e se birati 17. svibnja na lokalnim izborima. Kandidat ove stranke za njegovog zamjenika bit e Slobodan Katunar,  jedan od dva sadašnja dogradonaelnika, a nositelj HDZ-ove liste i kandidat za predsjednika Gradskog vijea e bit takoer sadašnji  Vinko Kasana, priopeno je na današnjoj tiskovnoj konferenciji.  Kandidate je predstavio Franjo Luci, predsjednik upanijskog HDZ-a koji e ujedno biti i nositelj stranke liste za upanijsku skupštin, te je pri tome naglasio da HDZ u Lipiku na izbore ide  samostalno s kandidatima i listama jer ima snagu, program i ljude što je u  provjereno i dokazano tijekom prijašenjih mandata pri emu je naglasak na dobroj suradnji s dravnim vlastima što je jamstvo da e lipiki programi imati podršku u ministarstvima i dravnim fondovima. 

- Iz injenice da na izbore idemo s istim ljudima koji su te dunosti obnašali do sada, jasno je da smo zadovoljni njihvim radom u proteklom mandatu u kojem smo ispunili svoj plan, a najvea postignua su izgradnja poduzetnike zone  u Lipiku koja e se ovih dana poeti puniti, kao i dovršetak vodovoda u Poljani, Antunovcu i Marinom Selu. Dovršena je u rekordnom roku sva projektna dokumentacija za sportsku dvoranu u Poljani gdje planiramo u narednom mandatu izgraditi još jednu poduzetniku zonu, rekao je Haramija.  On je istakao da njegovu kandidatru i kandidaturu njegovog zamjenika podrava i HSU Lipika o emu e ovih dana biti potpisan i sporazum, ali da su nakon izbora spremni suraivati sa svim strankama koje imaju programe za dobrobit Lipika. Govorei o listi HDZ-a za gradsko vijee koja e biti obznanjena uskoro, istaknuo je da e ona biti iznenaenje za mnoge jer se na njoj nalaze i nestranaki ljudi, mladi, ene, sve najbolje što Lipik ima. 

Odgovarajui na novinarska pitanja Franjo Luci je je rekao da za kratko vrijeme ide  novi natjeaj za prodaju ZRC-a, te da su dvije godine potrošene na rašiavanju  odnosa nastalih davanjem kredita u iznosu od 25 milijuna eura, koji su nestali, a u što je upleten zet visokog dravnog dunosnika, za što e netko morati odgovarati. 


Pakrac, 18. oujka - Mr. Davor Huška, sadašnji gradonaelnik biti e ponovo HDZ-ov kandidat za gradonaelnika koji e se birati 17. svibnja na lokalnim izborima. Kandidat ove stranke za njegovog zamjenika bit e Nikola Šimi, dosadašnji predsjednik Gradskog vijea, a nositelj HDZ-ove liste i kandidat za predsjednika Gradskog vijea e biti dr. Ivan Marijanovi, priopeno je na današnjoj tiskovnoj konferenciji.

Kandidate je predstavio Krunoslav Kelemen, pakraki tajnik HDZ-a, a Franjo Luci, predsjednik upanijskog HDZ-a koji e ujedno biti i nositelj stranake liste za upanijsku skupštinu je pri tome naglasio da HDZ u Pakracu na izbore ide samostalno s kandidatima i listama jer ima snagu, program i ljude što je u provjereno i dokazano tijekom prijašnjih mandata pri emu je naglasak na dobroj suradnji s dravnim vlastima što je jamstvo da e pakraki programi imati podršku u ministarstvima i dravnim fondovima.
Davor Huška je rekao da se HDZ odluio da na izbore ide s najjaom ekipom. Što se tie sastava liste za gradsko vijee, ona e biti obznanjena uskoro, a prilikom njenog sastavljanja vodilo se briga da budu zastupljena sva vea naselja Grada Pakraca, ene i mlade.
- Neki nam zamjeraju da smo prekasno krenuli u kampanju. No, mi kao vladajua stranka kampanju provodimo svih 365 dana ve etiri godine i inimo to uspješno jer je naš prošli izborni program realiziran, naglasio je Huška.
On je rekao da e sa ovogodišnja kampanja temeljiti na programu nastavaka izgradnje komunalne infrastrukture, poticanju razvoja srednjeg i malog poduzetništva, te daljnjem poboljšanju društvenih aktivnosti posebice namijenjenih djeci i mladima.
- Gradonaelnik ne moe sjediti 24 sata u gradu. To nije dobro i to e umjesto njega raditi profesionalni zamjenik, a gradonaelnik volonter e vei dio biti u Zagrebu gdje e lobirati za programe Grada Pakraca, rekao je Huška.
HDZ Pakraca za kampanju planira 40.000 kuna od ega e 20.000 kuna biti namijenjeno za propagandni materijal, a preostalih 20.000 kuna e biti donirano: polovina za iro raun "Pravna pomo" s kojeg se pomae obrana i obitelji branitelja optuenih na upanijskom sudu u Poegi, te 10.000 kuna za tiskanje monografije poginulih pakrakih branitelja.
Postavljeno 18.03.2009. by Darko Baronica
Broj otvaranja:3204
Facebook komentari


Prijava na TD portal

Korisničko ime:

Lozinka:

Ne možete dodavati komentare jer niste prijavljeni na TD portal.

Da bi se prijavili, morate biti registrirani. Ukoliko još niste registrirani, registrirati se možete u 20ak sekundi klikom na sljedeći link
KOMENTARI (Beta verzija) Pravila komentiranja
Mudri piše: (20.03. 11:21)
25 milijuna eura, koji su nestali.... Hahahaahahahahahahahahahahahahahahahhhahh, veli nestali, hahahahaaha, nestali, kao ono izgubio sam kljueve... ahhahahahahahhaha
Sortiraj Lokalni izbori 2009 by
Vezano
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Iličić
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisničko ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite područje s kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr?aje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Komentari podliježu važećim zakonima RH i pri tome naglašavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnička diskriminacija te veličanje fašizma i nacizma. Ukoliko se slažete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.