TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Požega
HDZ Lipik: Ponosni smo na mlade
Lipik je, nema sumnje, grad mladih, jer su kroz tri udruge, kroz sportske klubove, drutva i gradske udruge aktivni sudionici, ali i kreatori javnog ivota grada, rekli su na tiskovnoj konferenciji Antun Haramija, predsjednik Gradskog odbora HDZ Lipik i Anita Jurkovi, kandidatkinja na listi HDZ-a za Gradsko vijee Lipik.

Mlade HDZ-a Lipik
Podsjetili su da su tri udruge mladih vrlo aktivne, nositelji su stretballa i boinog malonogometnog turnira, ve tradicionalnih priredaba Lipika, a izdaju i novine "Tako dobar list". Osim toga, inicirali su promjenu prijedloga za izgradnju gradskog trga, a aktivni su i u klubovima i udrugama kao sportaši, maoretkinje, radioamateri, vatrogasci i slino. "Rezultat je to uvjeta za rad i djelovanje koje je gradska vlast osigurala sudjelovanjem veim ili manjim dijelom sredstava u izgradnji  sportske dvorane, nogometnih igrališta, sufinanciranjem rada klubova i udruga, izgradnjom gradske knjinice i drugih sadraja. Moram istaknuti i to da Grad Lipik financira sredstvima gradskog prorauna potpuno, ili samo dijelom, rad školskih sportskih klubova, školu u prirodi, Osnovnu glazbenu školu u Pakracu, petnaestak djece slabijeg imovnog stanja  svake godine ide besplatno na more, za oko pedeset djece plaamo prehranu u školi, a oko 80 djece je do sada dobilo stipendije za školovanje u srednjim, višim i visokim školama. Uz to naša su djeca, temeljem meusobne suradnje na razini gradova, boravila u Italiji, Slovakoj, a podsjeam da je naš enski rukometni klub jedini enski na podruju Pakraca i Lipika, te da ve imamo tradicionalnu biciklistiku utrku djece osnovnih škola, a sve aktivniji je i konjiku klub Lipik", rekao je Haramija.

Anita Jurkovi je rekla kako su mladi sve više zainteresirani za obnovu, razvoj i javni ivot Grada, što su svojim radom i interesom do sada i dokazali.

Meutim, istaknuo je Haramija, interes nam je razvoj Lipika za sve graane, svih dobnih skupina i u svim naseljima. "Samo od 1. sijenja 2006. godine, otkako obnašam dunost gradonaelnika, mnogo je uloeno u projekte infrastrukture, posebno najueg, starog dijela gradskog središta.

Zamijenjena je kanalizacija u dijelu parka, poploan je dio drvoreda uz bolnicu, i ureena Ulica Marije Terezije; opremljena je gradska trnica, završena je zgrada Tursitikog ureda s 4 poslovna prostora; Ankin dvor je još jedna obnovljena ljepotica Lipika, a posebno sam ponosan kao gradonaelnik i kao graanin da je Lipik postao središte hrvatskog konjogojstva i da e uskoro dobiti Konjiku akademiju, a u planovima je i konjiki muzej", rekao je Haramija. 
Postavljeno 08.05.2009. by Duko Kliček
Broj otvaranja:3002
Facebook komentari


Prijava na TD portal

Korisničko ime:

Lozinka:

Ne možete dodavati komentare jer niste prijavljeni na TD portal.

Da bi se prijavili, morate biti registrirani. Ukoliko još niste registrirani, registrirati se možete u 20ak sekundi klikom na sljedeći link
KOMENTARI (Beta verzija) Pravila komentiranja
Trenutno nema komentara
Sortiraj Lokalni izbori 2009 by
Vezano
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Iličić
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisničko ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite područje s kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr?aje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Komentari podliježu važećim zakonima RH i pri tome naglašavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnička diskriminacija te veličanje fašizma i nacizma. Ukoliko se slažete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.