TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Požega
HDZ Pakrac: HDZ je jedina stranka koja ima program za dalji razvoj Pakraca
Uvoenje institucije visokog kolstva je slijedei cilj u razvoju prosvjetnih instutucija u Pakracu. Rije je o trogodinjem strunom studiju fizioterapije. Na tom projektu do sada je izraen idejni projekt ureenje zgrade stare bolnice, zatraena lokacijska dozvola, obavljene konzultacije s dravnim tajnikom, obavljena prijava u CEB 7 Ministarstvo regionalnog razvoja, umarstva i vodog gospodarstva koje prati programe u kolstvu, istaknuli su na tiskovnoj konferenciji 5. svibnja Davor Huka i Nikola imi, kandidati HDZ-a za gradonaelnika i njegovog zamjenika.

Nikola imi i Davor Huka
Govorei o ostalim prosvjetnim segmentima Šimi je naglasio dovršetak zapoete izgradnje vrtia pod Kalvarijom, vrijednog 3,4 milijuna kuna, za koji još treba uslijediti ureenje okoliša i prilaznog puta, a od nematerijalnih ulaganja naglasio je potrebu vee brige djeci s posebnim potrebama, te uvoenje uenja stranih jezika.

U osnovnom školstvu naglasak je na ureenje zgrade škole u Badljevini gdje je u tijeku izrada centralnog grijanja, a  planira se i izmjena stolarije i ureenje proelja. Grad takoer razmatra potrebu uvoenje prodeenog boravak u matinu školu u Pakracu za što sada postoje prostorni uvjeti.

U Sednjoj škjoli Pakrac  potrebno je riješiti imovinske odnose s APP-om na parceli pokraj školske zgrade kako bi se moglo priustupiti dogradnji 6 uinioca, te pored bivše zgrade Pedagoške akademija  neophodno je adaptirati dvorišne zgrade za potrebe radionica i garaa za strukovne trogodišnje programe.

Huška je naglasio da je HDZ jedina stranka koja ima program za dalji razvoj Pakraca.  Potkrepio je to programom  kapitalih projekata za razdoblje 2009-2013. godine, planiranih za financiranje iz prorauna RH, odnosno predpristupnih fondova EU i gradskog prorauna, a u kojem su pobrojani projekti kao vodozahvat  Šumetlica,   brza cesta D-5, brza cesta za Novsku, izgradnja plinske , vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u sjeveropadnom dijelu Pakraca, sanacija smetliša Crkvište, nedavno izgraena spojna cesta Kusonje-Krndija.

Govorei o svojim protukandidatima istaknuo je  neobian politiki put Gojka Brzica koji je u HSP stigao nakon HNS i injenicu da on ne ivi s obitelji u Pakracu.  Za kolaiciju SDP/HNSje rekao da ima za cilj jedino rušenje HDZ-a pri emu to pokušavaju napraviti i preko nezavisnog kandidata Miroslava Ivania koji im slui za uzimanje HDZ-ovih glasova u braniteljskoj populaciji  jer to za potrebe Ivania odrauje umirovoljeni brigiadir Krešo Paveli, Ronkov igra, pa je glas za Ivania zapravo glas za SDP, kae Huška.
Postavljeno 08.05.2009. by Darko Baronica
Broj otvaranja:3291
Facebook komentari


Prijava na TD portal

Korisničko ime:

Lozinka:

Ne možete dodavati komentare jer niste prijavljeni na TD portal.

Da bi se prijavili, morate biti registrirani. Ukoliko još niste registrirani, registrirati se možete u 20ak sekundi klikom na sljedeći link
KOMENTARI (Beta verzija) Pravila komentiranja
Trenutno nema komentara
Sortiraj Lokalni izbori 2009 by
Vezano
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Iličić
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisničko ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite područje s kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr?aje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Komentari podliježu važećim zakonima RH i pri tome naglašavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnička diskriminacija te veličanje fašizma i nacizma. Ukoliko se slažete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.