TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Po�ega
TAKOdobar list i TAKOdobra.com...
Gdje smo stali, zapeli i kako dalje?
Nekoliko informacija za vjerne itatelje naeg i vaeg internet portala te novina.

Mladi Lipika i Pakraca odrali su sastanak u prostorijama Caffe bara Cubismo (kad ve/jo nemaju vlastiti prostor op.a.) u subotu 20.10.2007 s ciljem utvrivanja stanja te nastavka rada oko internet portala TAKOdobra.com i TAKOdobrog lista.
Utvreno je da bi Udruga Novi Lipik kao izdava i nakladnik TAKOdobrog lista u ovoj godini zbog ogranienih financijskih sredstava mogla realizirati jo jedan broj TAKOdobrog lista.
U izvedbi Lista uoen je i problem slobodnog vremena koje treba izdvojiti da bi se pripremio kvalitetan broj po uzoru na posljednji 4. broj koji je naiao na vie nego pozitivno miljenje itatelja.
Odlueno je da e 5. broj lista izai u prosincu kad bi Udruga trebala imati dovoljna financijska sredstva da plati materijalne trokove izvedbe novina, odnosno tisak i to bi mladima bilo dovoljno vremena za jo jedan kvalitetan broj. Toan datum odrediti e se naknadno o emu ete biti pravovremeno informirani.

Za godinu 2008. elja mladih je da imaju list koji izlazi redovito svaka dva mjeseca. Zbog ogranienja privatnim obvezama smatraju da je to realni kontinuitet koji mogu ostvariti, a ostvarenje njihovih elja uz njih same ovisiti e veim djelom i o dobroj volji Grada Lipika koji bi odlui li, financijama pomogao projekt lista.
Internet portal TAKOdobra.com

Na ve spomenutom sastanku odlueno je da se na zamolbu itatelja u iduih nekoliko mjeseci pojednostavni snalaenje na portalu odnosno preglednost sadraja. Dakle oekujte sitne kozmetiko-organizacijske promjene.
Prikljuuju nam se nove mlade nade, a neki zbog kolskih, fakultetskih pa i poslovnih obaveza jednostavno nisu u mogunosti previe sudjelovati. Dobrovoljci za pomo su uvijek dobrodoli, a sve mlade i one koji se tako osjeaju bi pozvao da se registriraju na forum koji posljednjih mjeseci biljei znaajan rast u temama i broju novih korisnika.

Na kraju, zahvaljujem se svima koji nas i dalje podravaju.
Postavljeno 24.10.2007. by Marko Baran
Broj otvaranja:4930
Facebook komentari


Prijava na TD portal

Korisniko ime:

Lozinka:

Ne moete dodavati komentare jer niste prijavljeni na TD portal.

Da bi se prijavili, morate biti registrirani. Ukoliko jo niste registrirani, registrirati se moete u 20ak sekundi klikom na sljedei link
KOMENTARI (Beta verzija) Pravila komentiranja
Trenutno nema komentara
Vezano
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Ili試
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisni諯 ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite podru誥 sa kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji na詮 nije odgovorna za sadr�aj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr�aje pod pojedinim loginom odgovoran je isklju詶o korisnik koji ga koristi. Komentari podlije�u va�e橭 zakonima RH i pri tome nagla�avamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etni諡 diskriminacija te veli衮je fa�izma i nacizma. Ukoliko se sla�ete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.