TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Po�ega
Moja ulica u Filipovcu
Ulica 30. svibnja u Filipovcu dugaka je skoro kilometar, protee se paralelno sa ulicom Tabor i naseljena je ve skoro 25 godina. Izmeu svake kue jo uvijek ima po dva, tri slobodna gradilita koje ljudi koriste u ratarske svrhe, sa predivnim vonjacima ali naalost i sa kukuruznim nasadima koji joj daju izgled movarne ikare. Spojnica je, izmeu ulica Dobrie Cesaria na jugoistonoj strani, ulice koja se protee od mjesnog doma prema nekadanjoj ciglani, i Ratne ceste na sjeveroistoku, ceste koja spaja spojnicu Klise i Prekopakre preko Filipovca i groblja sa Lipikom.

Tak' sam lijepo zbojana, a prlja me praina
Kao poljski put postojala je od davnina, na povienoj platformi poznatoj kao Tabor jer je tu u povijesti bilo uobiajeno taborite za odmor vojskama koje su odlazile ratovati u Bosnu i na istone granice predzia kranstva. Sa njezinih se terasa prua predivan pogled na krovove Lipika prema jugu kao i na krovove viih dijelova Pakraca i Prekopakre na sjeveru. Zazelenjeni vinogradi i ume Psunja svojim razgranatim, dostojanstvenim i markantnim reljefom polukruno od juga zatiuju pogled na ovaj prelijepi krajobraz naeg zaviaja. Odmah nakon pobjede demokracije 1990., kao prvi, stanovnici svojoj ulici daju ime 30. svibnja, ime Dana dravnosti, dana koji je sada spomen dan Hrvatskog sabora. To je vjerojatno prva ulica u cijeloj zemlji koja je imenovana tim, u to doba najasnijim imenom. U ulici se tada pisala i hrvatska povijest. U njoj je osmiljen i organiziran dobar dio potrebnih ratnih i obrambenih aktivnosti. U njoj nema kue koja u ratu nije bila unitena i koja nije dala bar jednog hrvatskog branitelja. I niti jedan se time nije okoristio na bilo koji nain. Svi se i dalje borimo za svoju ulicu, za infrastrukturu, za njeno ureenje, da nam svima u njoj ivot bude ugodniji, a na temeljima koje su zapoeli u njoj nai roditelji. Prije 12 godina HEP je obnovio elektrinu mreu i povratio nam ivot. Dvije godine nakon toga, uz veliku pomo tadanjeg gradonaelnika, od UNPDP-a smo dobili vei dio alkaten plinske cijevi i majstore za njenu ugradnju dok smo dobar dio cijevi, iskop bagerom i zatrpavanje platili i odradili sami. Koju godinu nakon toga, telekomunikacije su ugraene pod zemlju i od tada imamo telefonsku vezu sa cijelim svijetom. Prije nepunih est godina, stanovnici najnaseljenijeg dijela ulice sami su financirali postavljanje vodovodne cijevi i spoj na postojeu mreu ime smo se jo malo pribliili civiliziranom nainu ivota. Zatim je, u organizaciji opinskih vlasti rijeen iskop jaraka i konano, lani, cesta je nasipana debelim slojem tucanika. Kako je u ulici promet dosta velik i svaka kua ima po nekoliko razliitih vrsta vozila, u ovim ljetnim danima naa ulica daruje nam neizmjerne koliine praine koja se u oblacima die iza svakog vozila koje proe, zavlai se u nae prostorije i u naa plua ostavljajui svoje debele naslage na svemu gdje padne. Otri, lomljeni tucanik poput ileta sijee gume naih vozila, prtei pod kotaima unitava donji postroj ma koliko polako mi vozili.

Ve nekoliko sezona zaredom, u gradskom proraunu Lipika donosi se odluka da e konano i do nas doi asfalt, da emo i mi postati dio civiliziranoga svijeta. Ove jeseni je u planu postavljanje asfalta na sve tri spomenute ulice, sve do Prekopakre ime e biti povezani i Lipik i Pakrac Ratnim putem koji je to zbog svoje povijesne uloge i zasluio i to preko Prekopakre i Filipovca, gdje e u predivnoj tiini prirode biti otvorena mogunost za mnogo novih kunih i vikend mjesta. A sve je trebalo biti rijeeno jo proljetos no isprijeio se problem nepostojee kanalizacije koju bi trebalo postaviti ispod ceste, a lani je bio problem kanalizacije u drugom dijelu grada, preklani problem asfaltiranja ulice na zapadu opine i tako u nedogled, ve godinama. Ove godine, u naoj ulici ima mnotvo najrazliitijih arenih ptica, a niti srne u rano jutro, kada su rosne kapi obasjane izlazeim suncem, nisu rijetkost. Nadamo se da je to dobar znak povratka ivota u nau ulicu, ivota koji e nam biti vraen u obliku crne asfaltne trake koja za nas ima znaenje pupane vrpce. I za nas, stanovnike ulice, Domovinski rat tek tada e konano biti zavren.

Postavljeno 09.08.2007. by Sanjin Bikup
Broj otvaranja:5921
Facebook komentari


Prijava na TD portal

Korisniko ime:

Lozinka:

Ne moete dodavati komentare jer niste prijavljeni na TD portal.

Da bi se prijavili, morate biti registrirani. Ukoliko jo niste registrirani, registrirati se moete u 20ak sekundi klikom na sljedei link
KOMENTARI (Beta verzija) Pravila komentiranja
Trenutno nema komentara
Vezano
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Ili試
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisni諯 ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite podru誥 sa kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji na詮 nije odgovorna za sadr�aj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr�aje pod pojedinim loginom odgovoran je isklju詶o korisnik koji ga koristi. Komentari podlije�u va�e橭 zakonima RH i pri tome nagla�avamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etni諡 diskriminacija te veli衮je fa�izma i nacizma. Ukoliko se sla�ete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.