TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Po�ega
Ope odredbe

PRAVILA KOMENTIRANJA

Registriranjem na na portal korisnik je obavezan proi postupak registracije te unijeti istinite podatke.

TAKOdobra.com nije ni na koji nain odgovorna za sadraje koje objavljuju posjetitelji.

Svaki posjetitelj ima se pravo registrirati i koristiti samo sa jednim korisnikim imenom. Administratori web portala uklonit e sve accounte i komentare korisnika za koje se na bilo koji nain zakljui ili sumnja da koriste vie accounta.
Takoer administratori stranice imaju pravo ukloniti sve komentare i accounte koji se ne budu drali ovih pravila. Administratori prema svojoj slobodnoj procjeni odluuju da li je neki komentar po pravilima ili ne...Administratori ne mogu drati sve komentare pod kontrolom i ne mogu jamiti da e svaki komentar koji nije po pravilima biti uklonjen.

Za sve objavljene sadraje pod pojedinim korisnikim imenom odgovoran je iskljuivo korisnik koji ga koristi.

Komentari podlijeu vaeim zakonima RH i pri tome naglaavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnika diskriminacija te velianje faizma i nacizma. Za svaki komentar biljei sekorisnikova IP adresa u trenutku komentiranja.

TRUDITE SE DA VAI KOMENTARI ZADOVOLJAVATI TEST TROSTRUKOG KRITERIJA

Dragi posjetitelji, trudite se da Va komentar zadovoljava test trostrukog kriterija tj. kriterija ISTINITOSTI , DOBRONAMJERNOSTI i KORISNOSTI za nau zajednicu.

to je Test trostrukog kriterija?

U staroj Grkoj Sokrat je bio na glasu kao ovjek koji cijeni znanje.

Jednog mu je dana priao poznanik i rekao mu:
- " Zna li to sam upravo uo o tvom prijatelju? "

- " Stani malo ", odgovori Sokrat: " Prije no to mi ita kae, elim napraviti mali test. Zove se "Test trostrukog kriterija " "

- " Trostrukog kriterija? "

- " Upravo tako ", nastavi Sokrat: " prije nego to pone priati o mom prijatelju, mogao bi trenutak razmisliti zadovoljava li to neke kriterije. Prvi kriterij je Istina . Jesi li potpuno siguran da je to to mi eli rei istina? "

- " Ne ", odgovori poznanik, " zapravo sam to tek uo i... "

- " Dobro ", veli Sokrat: " znai, nisi potpuno siguran je li to istina ili nije. Da vidimo sada i drugi kriterij, kriterij Dobra . Je li to to eli rei o mom prijatelju neto dobro? "

- " Ne, naprotiv... "

- " Dakle ", nastavi Sokrat: " eli mi rei neto loe o njemu, a nisi ni siguran je li to tono. Jo uvijek moe proi na testu, jer je ostao jo jedan kriterij, kriterij Koristi . Hoe li to to mi eli rei o mom prijatelju biti korisno? "

- " Ne, ne ba "

- " Pa ", opet e Sokrat: " ako to to mi eli rei moda nije istina , za njega nije dobro , a za mene nije korisno , zato bi mi to uope rekao?! "

 

Portal info
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Ili試
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisni諯 ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite podru誥 sa kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji na詮 nije odgovorna za sadr�aj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr�aje pod pojedinim loginom odgovoran je isklju詶o korisnik koji ga koristi. Komentari podlije�u va�e橭 zakonima RH i pri tome nagla�avamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etni諡 diskriminacija te veli衮je fa�izma i nacizma. Ukoliko se sla�ete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.