TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Požega
Udruga Impress- dobro usmjereni potencijali mladih
?lanovi udruge za mlade "Impress" dolaze iz raznih gradova, a razliitosti na koje nailaze prilikom svog rada samo je prednost ove Udruge. Svaka 2 mjeseca Udruga okuplja korisnike odreene sekcije te se kroz ispit testira njihovo steeno znanje, a evaluacija korisnika usmjerava daljnji rad Udruge. Kroz ovaj ispit polaznici modne edukacije imali su priliku izraziti svoje miljenje o ivotu mladih predstavniku grada Daruvara, ali i predloiti poneka rjeenja.

Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ Daruvar je u subotu 9. 2. 2013. Godine u Hrvatskom domu odrala redovni ispit modne edukacije. Ispitom se ocjenjuje steeno znanje te se polaznici snalaze u odgovaranju na razna pitanja irija kako bi stekli i prikazali vještine koje e im koristiti u svakodnevnom ivotu: vještine prezentiranja nauenog sadraja, opisivanja, samopredstavljanja, uspravnog dranja, ljubazne komunikacije, timskog i individualnog rada. Na ispit 2. stupnja je izašlo 12 polaznika modne edukacije. Polaznici su osim modne edukacije sudjelovali i na raznim psihološkim radionicama kao što su radionice breg uenja i raznih mnemotehnika, timskog rada, radionice samopouzdanja te su tijekom ispita imali zadatke opisati pojedine radionice. 

 

lanovi irija bili su: Tanja Herceg (predsjednica udruge i voditeljica sekcije), Dubravko Šopar (tajnik  udruge Impress),  Dijana Mika (lanica Udruge), Matija Pintari (lan), a poasni lan irija bio je i predstavnik grada Daruvara: gradonaelnik Dalibor Rohlik. S obzirom na prisustvo gradonaelnika, na ovom ispitu polaznici sekcije imali  su prilike direktno predstavniku grada iskazati svoje mišljenje o ivotu mladih u gradu Daruvaru, predloiti poneka rješenja te predstaviti svoj dosadašnji uspjeh kako u školskim obavezama tako i u radu na projektima Udruge. Mladi polaznici Udruge iskazali su kako su zadovoljni dosadašnjim manifestacijama, aktivnostima i dogaajima u gradu Daruvaru no ele ih još više te su spremni raditi na njima. Nakon ispita odran je sastanak mladih lanova Udruge o razradi novih volonterskih projekata  i moguih manifestacija grada Daruvara.


Polaznici modne sekcije, iri i predstavnik grada
Posebnu panju iri je obratio na raznovrsnost odgovora polaznika o ambicijama za budua zanimanja pa su tako polaznici odluili biti spisatelji, profesori povijesti, vozai hitne, manekeni, profesori stranih jezika, inenjeri matematike, kozmetiari, frizeri.... Ova je sekcija Udruge zaista okupila mlade razliitih interesa, stavova pa i nacija. No da su razliitosti samo prednost ove Udruge za mlade dokazali su polaznici koji su i danas nakon ispita odluili ostati due te pripomoi jedni drugima u kvalitetnom ispunjavanju redovitih kolskih obaveza: ovaj put je bila rije o vjebanju matematike. U udrugu se tijekom cijele godine mogu prikljuiti novi lanovi koji vjeruju da su mladi budunost te ele razvijati nove dogaaje za grad, aktivno raditi nove projekte jer svatko sa svojim potencijalom moe volonterski na svoj nain doprinijeti razvitku grada, druenju, razvoju mladih i veoj socijalnoj osvijetenosti.

Razliitost je samo prednost
Postavljeno 16.02.2013. by Tanja Herceg
Broj otvaranja:4896
Facebook komentari


Prijava na TD portal

Korisničko ime:

Lozinka:

Ne možete dodavati komentare jer niste prijavljeni na TD portal.

Da bi se prijavili, morate biti registrirani. Ukoliko još niste registrirani, registrirati se možete u 20ak sekundi klikom na sljedeći link
KOMENTARI (Beta verzija) Pravila komentiranja
Trenutno nema komentara
Vezano
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Iličić
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisničko ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite područje s kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr?aje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Komentari podliježu važećim zakonima RH i pri tome naglašavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnička diskriminacija te veličanje fašizma i nacizma. Ukoliko se slažete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.