TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Požega
Zar se etikete ne lijepe samo na boce?
to je uope normalno i uobiajeno za ljude? Razlog zbog kojeg ovaj tekst poinje pitanjem se krije u svakodnevnim pojavama koje proizlaze iz meuljudskih odnosa i interakcija. Hodajui ulicom, nailazimo na razliite ljude koji mogu: ili potpuno odgovarati drutvenom kalupu vremena ili se mogu iz njega izdvajati. Usklaujui vlastite predodbe o tome to je normalno ili neuobiajeno ponaanje u odreenoj situaciji, jednim dijelom nesvjesno i neutemeljeno stvaramo sliku o pojedincima na osnovi njihova izgleda ili ponaanja. Jesmo li zaista svjesni koliko u svojim mislima nastojimo ljude ''strpati'' u neku odreenu ladicu i nalijepiti im etiketu na lea? Zato to inimo?

Odgovor se krije u stereotipiziranju ili laiki reeno prišivanju odreenih osobina nekoj osobi. Zamislite da hodate ulicom i u susret vama dolazi elavi, nabildani muškarac u maslinastoj napuhanoj jakni, s martama na nogama, drei rotwailera na uzici. Sam opis vam je dao ideju kojoj bi subkulturi mogao pripadati i u koju ladicu bi ga mogli strpati, iako nije reeno da je bio agresivan ili da je pet metara ispred vas izlemao nekog homoseksualca. Dakle, zašto smo podloni stereotipiziranju?

Jedna od teorija smatra da nam stereotipi olakšavaju snalaenje u novim i nepoznatim situacijama, te nam tako omoguuju da na jednostavniji nain procijenimo neku nepoznatu osobu. Budui da o njoj nemamo pouzdane informacije kakva je, prema informacijama koje smo skupili o njoj pri prvom dojmu ( kako izgleda, kako se ponaša, koje emocije izraava i sl.) i prema znanju koje posjedujemo o odreenim skupinama ljudi, tu osobu emo staviti u kontekst odreene društvene skupine. Bolje reeno, stereotipi su ekonomian i manje prihvatljiv nain za pojednostavljeno predvianje neijeg ponašanja.
Oni slue kao korisni vodii, jer se na taj nain smanjuje broj informacija koje se obrauju u istom trenutku u našim mozgovima. Na taj nain se štedi i vrijeme i energija koja bi bila potrebna za potpuno obraivanje svih moguih obiljeja koje vidite na nepoznatoj osobi. Linijom manjeg otpora, lakše je unaprijed nalijepiti osobi etiketu na elo i ne ulagati previše truda u daljnje upoznavanje. Sloit ete se da je to selektivan i prilino štetan nain stvaranja dojmova o ljudima, koji moe rezultirati predrasudama i pristranostima. To nas, naravno sputava da odreene osobe upoznamo i doivimo onakvima kakve u stvarnosti jesu. Budui da su stereotipi kroz kulturu naueni, pa jednim dijelom su nesvjesni i automatizirani, mogu se neprekidno odravati jer e ljudi prije traiti informacije koje e potvrditi stereotipe nego one koje e ih opovrgnuti. 

Sloit ete se da je to selektivan i prilino štetan nain stvaranja dojmova o ljudima, koji moe rezultirati predrasudama i pristranostima. To nas, naravno sputava da odreene osobe upoznamo i doivimo onakvima kakve u stvarnosti jesu. Budui da su stereotipi kroz kulturu naueni, pa jednim dijelom su nesvjesni i automatizirani, mogu se neprekidno odravati jer e ljudi prije traiti informacije koje e potvrditi stereotipe nego one koje e ih opovrgnuti. 

Meutim, da bi se otarasili stereotipiziranja, nije dovoljno biti svjestan istih, ve je potrebno dugotrajno raditi na vlastitim stavovima i otvorenosti prema novim i nepoznatim ljudima. Vei prag tolerancije prema ljudima koji su drugaiji od nas, moe nas dovesti do toga da na strance na ulici ne gledamo kroz prizmu odreenih društvenih skupina, ve da ih gledamo kao ono što to uistinu jesu – ljudi sa snovima, tenjama, eljama, brigama i obavezama, istovjetni svima nama.

 

 

Korištena literatura: Pennington D.(1997), Osnove socijalne psihologije: Jastrebarsko, Naklada Slap.

Postavljeno 15.12.2010. by Ivana Maaroši
Broj otvaranja:4874
Facebook komentari


Prijava na TD portal

Korisničko ime:

Lozinka:

Ne možete dodavati komentare jer niste prijavljeni na TD portal.

Da bi se prijavili, morate biti registrirani. Ukoliko još niste registrirani, registrirati se možete u 20ak sekundi klikom na sljedeći link
KOMENTARI (Beta verzija) Pravila komentiranja
Trenutno nema komentara
Vezano
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Iličić
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisničko ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite područje s kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr?aje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Komentari podliježu važećim zakonima RH i pri tome naglašavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnička diskriminacija te veličanje fašizma i nacizma. Ukoliko se slažete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.