TAKOdobar portal :: Lipik, Pakrac, Daruvar, Požega
Opće odredbe

PRAVILA KOMENTIRANJA

Registriranjem na naš portal korisnik je obavezan proći postupak registracije te unijeti istinite podatke.

TAKOdobra.com nije ni na koji način odgovorna za sadržaje koje objavljuju posjetitelji.

Svaki posjetitelj ima se pravo registrirati i koristiti samo sa jednim korisničkim imenom. Administratori web portala uklonit će sve accounte i komentare korisnika za koje se na bilo koji način zaključi ili sumnja da koriste više accounta.
Također administratori stranice imaju pravo ukloniti sve komentare i accounte koji se ne budu držali ovih pravila. Administratori prema svojoj slobodnoj procjeni odlučuju da li je neki komentar po pravilima ili ne...Administratori ne mogu držati sve komentare pod kontrolom i ne mogu jamčiti da će svaki komentar koji nije po pravilima biti uklonjen.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

Komentari podliježu važećim zakonima RH i pri tome naglašavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnička diskriminacija te veličanje fašizma i nacizma. Za svaki komentar bilježi sekorisnikova IP adresa u trenutku komentiranja.

TRUDITE SE DA VAŠI KOMENTARI ZADOVOLJAVATI TEST TROSTRUKOG KRITERIJA

Dragi posjetitelji, trudite se da Vaš komentar zadovoljava test trostrukog kriterija tj. kriterija ISTINITOSTI , DOBRONAMJERNOSTI i KORISNOSTI za našu zajednicu.

Što je Test trostrukog kriterija?

U staroj Grčkoj Sokrat je bio na glasu kao čovjek koji cijeni znanje.

Jednog mu je dana prišao poznanik i rekao mu:
- " Znaš li što sam upravo čuo o tvom prijatelju? "

- " Stani malo ", odgovori Sokrat: " Prije no što mi išta kažeš, želim napraviti mali test. Zove se "Test trostrukog kriterija " "

- " Trostrukog kriterija? "

- " Upravo tako ", nastavi Sokrat: " prije nego što počneš pričati o mom prijatelju, mogao bi trenutak razmisliti zadovoljava li to neke kriterije. Prvi kriterij je Istina . Jesi li potpuno siguran da je to što mi želiš reći istina? "

- " Ne ", odgovori poznanik, " zapravo sam to tek čuo i... "

- " Dobro ", veli Sokrat: " znači, nisi potpuno siguran je li to istina ili nije. Da vidimo sada i drugi kriterij, kriterij Dobra . Je li to što želiš reći o mom prijatelju nešto dobro? "

- " Ne, naprotiv... "

- " Dakle ", nastavi Sokrat: " želiš mi reći nešto loše o njemu, a nisi ni siguran je li to točno. Još uvijek možeš proći na testu, jer je ostao još jedan kriterij, kriterij Koristi . Hoće li to što mi želiš reći o mom prijatelju biti korisno? "

- " Ne, ne baš "

- " Pa ", opet će Sokrat: " ako to što mi želiš reći možda nije istina , za njega nije dobro , a za mene nije korisno , zašto bi mi to uopće rekao?! "

 

Portal info
Copyright 2004-2007 TAKOdobra.com :: Design and programming by Dejan Iličić
Registrirajte se na TAKOdobar portal

Korisničko ime

Lozinka

E-mail:

Izaberite područje s kojeg dolazite:

NAPOMENA:TAKOdobra.com ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i komentare postavljene od strane posjetitelja. Za sve objavljene sadr?aje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Komentari podliježu važećim zakonima RH i pri tome naglašavamo: zabranjena je svaka rasna, vjerska, spolna, nacionalna i etnička diskriminacija te veličanje fašizma i nacizma. Ukoliko se slažete s uvjetima kliknite na REGISTRIRAJ SE, u suprotnom odustanite od registracije.